Prawo-pracy.net

wszystko o prawie pracy

Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil
Zaawansowane
Krzysiek

jaki urlop sie nalezy?


17 sty 2008 - 15:09:57
jaki urlop nalezy sie po rownym roku pracy. to moja pierwsza praca, mam wyksztalcenie wyzsze, nie mialem wczesniej stazu.

Re: jaki urlop sie nalezy?


17 sty 2008 - 15:09:57
Kodeks pracy Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. § 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, 4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 5) szkoły policealnej - 6 lat, 6) szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. § 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Re: jaki urlop sie nalezy?


17 sty 2008 - 15:09:57
Kwestię tą reguluje kodeks pracy w Dziale VII - URLOPY PRACOWNICZE: Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 6) szkoły wyższej - 8 lat. Jak wynika z Twojej wypowiedzi i art. 155 do urlopu wlicza Ci się 9 lat /1 rok pracy + 8 nauki/ więc należy Ci się 20 dni
Autor:

E-mail:


Temat:


Wiadomość:

Dostępni użytkownicy

Goście: 29
Najwięcej uzytkowników: 5 04 lip 2017
Najwięcej gości: 113 12 gru 2017


usługi prawnicze

Prawo >> separacja małżonków >> prawa człowieka >> Prawo Pracy >> Sędzia >>
porady prawne pytania, odpowiedzi, artykuły i opinie ciekawostkią, artykuły,
pytania i odpowiedzi
Prawo mieszkaniowe Wszystko o sędziach
Ubezpieczenia ZDROWOTNE >>

Ubezpieczenia Zdrowotne - Forum


Właścicielem serwisu jest Legalsupport sp. z o.o.